Creating Flower Business®

Over ons

De Ruiter heeft in haar ruim honderdjarig bestaan continue gewerkt aan de ontwikkeling van het product roos. Ook stonden wij aan de wieg van de potrozen teelt. Tegenwoordig veredelen wij naast snij- en potrozen tevens trosrozen, patio- en landscape rozen, snij- en pot hypericum, bottelrozen, anigozathos en hydrangeas.

Begonnen als familiebedrijf zijn wij uitgegroeid tot een organisatie met internationale faam op het gebied van veredeling en vermeerdering van alle typen rozen.

Sinds 2015 draagt De Ruiter het predicaat van Hofleverancier.

Onze Visie en Missie

Visie: Creating Flower Business® waarbij wij streven naar het optimaal bedienen van elke schakel in de sierteeltketen: van teler tot bloemist.

Missie: Het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe, verbeterde marktwaardige rozen- en bloemenrassen, door:

  • Interactieve communicatie met de sierteeltketen;
  • Continue samenwerking met strategische partners, key players en influencers in de markt;
  • Marktacceptatie middels het onderhouden van keten brede contacten;
  • Introduceren van hoogwaardige variëteiten die zich onderscheiden in de markt en daarmee de wereldwijde positie van De Ruiter versterken.

Veredeling & Selectie

Research & Development vormt de basis voor de innovatieve business van De Ruiter.

Sleutelwoorden bij onze veredeling zijn: plantgezondheid, productiviteit, uniformiteit, transportvormen, kleuren, geur, teelttechniek, milieu-eisen en houdbaarheid. Voor het breeding & selectie programma maakt De Ruiter naast traditionele veredeling- en selectiemethoden gebruik van big data veredeling. 

Voor de ontwikkeling van ziekte resistente en duurzame rassen, neemt De Ruiter deel aan wetenschappelijk onderzoek samen met universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstanties op het gebied van biogenetica, merker technieken, DNA fingerprints, pheno- en genotypering.

Door onze lange ervaring onderscheiden we al vroeg in het selectieproces de diverse gebruiksmogelijkheden voor onze rassen.

De veredeling vindt plaats in onze hoofdvestiging in Nederland. De gematigde klimatologische omstandigheden en onze geavanceerdekassen staan garant voor een optimaal veredelingsproces.

Door het continue verzamelen van market gegevens, is De Ruiter in staat om aan de specifieke markteisen te voldoen

Testlocaties

Productinformatie verzamelen wij aan de hand van metingen die we doen op onze testlocaties in onze wereldwijd gelegen productiegebieden. Een werkwijze die bovendien leidt tot de door ons gewenste productdifferentiatie.

In ons testcentrum aan de Meerlandenweg in Amstelveen in Nederland worden alle wereldwijde codes en rassen op regelmatige basis getest in de geconditioneerde uitbloeiruimte.

Hoofdkantoor Nederland

Onze rassen worden over de gehele wereld verhandeld. Agenten en vertegenwoordigers begeleiden onze producten.

Nationale en internationale contacten met agenten, telers, vermeerderaars, marketeers, exporteurs, afzetorganisaties en supermarkten worden dagelijks gecoördineerd vanuit het hoofdkantoor aan de Meerlandenweg in Amstelveen.

MVO

Behalve de strenge selectiemethoden op het gebied van teeltechniek, transport- en groei-eigenschappen, vorm, kleur, geur, productie en houdbaarheid, kijkt De Ruiter nadrukkelijk naar haar hedendaagse verantwoordelijkheden met betrekking tot milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De nadruk ligt op People en Planet. De Ruiter investeert continu in haar mensen middels  kennisvergroting, training, onderzoek en bewustwording over de wijze waarop De Ruiter maatschappelijk verantwoord wil ondernemen.

De milieuaspecten van het veredelingsproces op locatie worden steeds geëvalueerd om meer biologische bestrijdingsmiddelen toe te passen in plaats van chemische pesticiden. De ketenpartners worden in dit proces betrokken en er op gewezen dat de nieuwere rassen meer ziektebestending zijn en als gevolg daarvan minder pesticiden en water nodig hebben, wat weer leidt tot een gereduceerde Co2 voetafdruk en de teler zo in staat stelt om duurzamer te produceren.

De Ruiter hanteert de normen die worden voorgeschreven door verschillende kwaliteitslabels, zoals ISO 9000, Fairtrade en MPS. De Ruiter stelt hoge eisen aan zichzelf om de beste rassen te verkrijgen met de minste ecologische en sociaaleconomische impact.

Regio’s

Om onze wereldwijde klanten optimaal te bedienen, heeft De Ruiter Innovations test- en showkassen in de regio’s Europa, Afrika, Zuid Amerika, India en China

Om onze wereldwijde klanten optimaal te bedienen, heeft De Ruiter Innovations test- en showkassen in de regio’s Europa, Afrika, Zuid Amerika, India en China, productiegebieden met verschillende klimatologische omstandigheden, hoogte-instraling en teelttechnieken.

Doel van ons regio-beleid is om de lokale markten te bedienen en om verdere differentiatie in ons sortiment aan te brengen. Uit deze voor de rozenteelt belangrijkste productiegebieden worden onze rozen door telers en handelaren in grote aantallen over de gehele wereld geëxporteerd.

Meet my Roses®

De slogan Meet my Roses® omvat verschillende marketingconcepten van De Ruiter. Met deze communicatieslogan trekken we B2B, online en offline, aandacht voor onze rassen. Wij bieden onze relaties de mogelijkheid om op het platform Meet my Roses hun verhaal over het rozenambacht te vertellen: het product, de kweker, de groothandel, de exporteur, de supermarkt, de bloemist en de marktplaats.

Met Meet my Roses® laten de mensen achter het rozen product we zien en spreken. Verhalen over hun ambacht, passie, gedrevenheid en vakmanschap.

Met Meet my Roses® creëert De Ruiter een voorkeurspositie voor haar rozen bij de handel en consumenten door de vraag naar onze rozen te stimuleren. Daar profiteren onze telers van, die met hun aanbod aan de vraag voldoen.

Onder begeleiding van ons hoofdkantoor en onze agenten wereldwijd nemen wij onze relaties mee in de wereld van de roos. Van ons testveld tot het eindproduct voor de consument. Met als doel een goed rendement voor al onze ketenpartners.

Meet my Roses® is ons bewijs van Creating Flower Business®.