Creating Flower Business

Creating Flower Business is ons credo. Wij streven naar het optimaal bedienen van elke schakel in de sierteeltketen: van teler tot consument. Dit doen wij met ons concept Meet my Roses.

Over ons

De Ruiter heeft in haar ruim honderdjarig bestaan continue gewerkt aan de ontwikkeling van het product roos. Ook stonden wij aan de wieg van de potrozen teelt.

Begonnen als familiebedrijf zijn wij uitgegroeid tot een organisatie met internationale faam op het gebied van veredeling en vermeerdering van alle typen rozen.

Veredeling

De Ruiter heeft veredelingsprogramma’s voor snijrozen, bottelrozen, Freilandrozen, potrozen, patiorozen en tuinrozen.

Sleutelwoorden bij onze veredeling zijn: plantgezondheid, productiviteit, uniformiteit, transportvormen, kleuren, teelttechniek, milieu-eisen en houdbaarheid.

Door onze lange ervaring onderscheiden we al vroeg in het selectieproces de diverse gebruiksmogelijkheden voor onze rassen.

De veredeling vindt plaats in onze hoofdvestiging in Nederland. De gematigde klimatologische omstandigheden en onze geavanceerdekassen staan garant voor een optimaal veredelingsproces.

Testlocaties

Productinformatie verzamelen wij aan de hand van metingen die we doen op onze testlocaties in onze wereldwijd gelegen productiegebieden. Een werkwijze die bovendien leidt tot de door ons gewenste productdifferentiatie.

In ons testcentrum aan de Meerlandenweg in Amstelveen in Nederland worden alle wereldwijde codes en rassen op regelmatige basis getest in de geconditioneerde uitbloeiruimte.

Standplaats Nederland

Onze rassen worden over de gehele wereld verhandeld. Agenten en vertegenwoordigers begeleiden onze producten.

Nationale en internationale contacten met agenten, telers, vermeerderaars, marketeers, exporteurs, afzetorganisaties en supermarkten worden dagelijks gecoördineerd vanuit het hoofdkantoor aan de Meerlandenweg in Amstelveen.

MVO

Behalve de strenge selectiemethoden op het gebied van teeltechniek, transport- en groei-eigenschappen, vorm, kleur, geur, productie en houdbaarheid, kijkt De Ruiter nadrukkelijk naar haar hedendaagse verantwoordelijkheden met betrekking tot milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Regio’s

Om onze wereldwijde klanten optimaal te bedienen, heeft De Ruiter Innovations test- en showkassen in de regio’s Europa, Afrika, Zuid Amerika, India en China

Productiegebieden met verschillende klimatologische omstandigheden, hoogte-instraling en teelttechnieken. Doel van ons regio-beleid is om de lokale markten te bedienen en om verdere differentiatie in ons sortiment aan te brengen. Uit deze voor de rozenteelt belangrijkste productiegebieden worden onze rozen door telers en handelaren in grote aantallen over de gehele wereld geëxporteerd.

Show- en testkassen

De wereldwijde test- en showfaciliteiten worden door een constante toelevering van nieuwe codes continue geüpdated. Hierdoor is De Ruiter Innovations een interessante partner voor zowel teler, exporteur, marketeer, supermarkt of andere ketenspeler.

Door het onafgebroken verzamelen van alle marktgegevens kan De Ruiter Innovations gehoor geven aan alle specifieke eisen of vragen uit de keten.

Meet my Roses

Meet my Roses is het marketingconcept van De Ruiter. Met deze communicatie-slogan vragen wij B-2-B en B-2-C, online en offline, aandacht voor onze rozen. Al onze relaties bieden wij de gelegenheid om op het podium Meet my Roses hun verhaal te vertellen over het rozenvak: de kweker, de groothandel, de exporteur, de bloemist, de marktplaats.

Met Meet my Roses laten we de mensen zien en spreken die achter het product roos zitten. Verhalen over hun ambacht, hartstocht, gedrevenheid en meesterschap.

Met Meet my Roses creëert de Ruiter voor haar rozen een voorkeurspositie bij handel en consument door de vraag naar onze rozen te stimuleren. Hiervan profiteren onze telers, die de vraag met hun aanbod beantwoorden.

Onder leiding van ons hoofdkantoor en onze agenten wereldwijd nemen wij onze relaties mee in de wereld van de roos. Vanaf ons testveld tot aan de bloem voor de consument. Met als doel, een goed rendement voor al onze ketenpartners.

Meet my Roses is ons bewijs van Creating Flower Business.